Vägbeskrivning till Brinks hus

Flera karttjänster (bl.a. Eniro, Google Maps och Waze) visar en helt felaktig vägbeskrivning till Brinks hus. Följ istället dessa instruktioner.

  1. Kör till Nykarlebygatan 7.
  2. Åk  upp för backen där det är skyltat förbud mot motortrafik med tilläggstavlan ”Gäller ej transport till och från Husby gård”.
  3. Från och med nu kör du på en gång- och cykelväg i ett kulturmiljöreservat. Kör därför långsamt och försiktigt och lämna företräde till gående och cyklande!
  4. Ta höger i toppen av backen.
  5. Fortsätt rakt fram till t-korsningen och ta vänster.
  6. När du nästan är framme vid Husby gård finns en parkering till höger.
  7. Från parkeringen, gå upp till Husby gård. Vår lokal, nr 4, känns igen på scoutsymbolen på väggen och namnet ”Brinks hus” över ingången.